[ ['Colour: ','White'], ['Size: ','32','34','36','38'] ]