[ ['Colour: ','Green','Fuschia','Off White','Royal'], ['Size: ','6','8','10','12','14','16','18'] ]