[ ['Colour: ','Fuschia/Thyme'], ['Size: ','6','8','10','12','14'] ]