[ ['Colour: ','Fuschia/White','Black/White','Brown/Turquoise'], ['Size: ','6','8','10','12','14','16','18'] ]